The β-1,4-endoglucanase gene is suitable for the molecular quantification of the root-lesion nematode, Pratylenchus thornei

Fouad Mokrini, Lieven Waeyenberge, Fouad Abbad Andaloussi, Nicole Viaene, Maurice Moens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'The β-1,4-endoglucanase gene is suitable for the molecular quantification of the root-lesion nematode, Pratylenchus thornei'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Aarde en milieuwetenschappen