The adoption of farm level soil conservation practices in developed countries: a meta-analytic review

Erwin Wauters, Erik Mathijs

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'The adoption of farm level soil conservation practices in developed countries: a meta-analytic review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen

    Landbouw & Biologie