The biodiversity of the microbiota producing heat-resistant enzymes responsible for spoilage in processed bovine milk and dairy products

Solimar G Machado, François Baglinière, Sophie Marchand, Els Van Coillie, Maria C D Vanetti, Jan De Block, Marc Heyndrickx

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'The biodiversity of the microbiota producing heat-resistant enzymes responsible for spoilage in processed bovine milk and dairy products'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen