The control of eriophyoid mites: state of the art and future challenges

Thomas Van Leeuwen, Johan Witters, Ralf Nauen, Carlo Duso, Luc Tirry

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'The control of eriophyoid mites: state of the art and future challenges'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen

    Landbouw & Biologie