The diet of demersal and semi-pelagic fish in the Thorntonbank wind farm: tracing changes using stomach analyses data

Jozefien Derweduwen, Sofie Vandendriessche, Tomas Willems, Kristian Hostens

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologie

    69 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'The diet of demersal and semi-pelagic fish in the Thorntonbank wind farm: tracing changes using stomach analyses data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie