The dynamic bacterial colonization on plastic: an exposure experiment at sea

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

Zoekresultaten