The effect of a balanced mixture of medium chain fatty acids on zootechnical performances in broilers

Vertaalde titel van de bijdrage: De invloed van een uitgebalanceerd mengsel van midden ketige vetzuren op de zootechnische prestaties van vleeskippen

D. Isaac, K. Deschepper, E. Van Meenen, Luc Maertens

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    262 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'De invloed van een uitgebalanceerd mengsel van midden ketige vetzuren op de zootechnische prestaties van vleeskippen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie