The effect of adding ferulate esterase producing Lactobacillus strains during ensiling on the quality of grass silage

Elien Dupon, Joos Latré, Eva Wambacq, Johan De Boever

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'The effect of adding ferulate esterase producing Lactobacillus strains during ensiling on the quality of grass silage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie