The Effect of Biological Treatment of Manure on the Presence of Antibiotic Residues, Antibiotic Resistance Genes, and Zoonotic Pathogens

Tina Van den Meersche, Geertrui Rasschaert, Freddy Haesebrouck, Els Van Coillie, Els Daeseleire, Marc Heyndrickx

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    Zoekresultaten