The effect of LED lighting on the in vitro propagation and rooting of Helleborus orientalis

Emmy Dhooghe, Stefaan Werbrouck, Marie-Christine Van Labeke

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'The effect of LED lighting on the in vitro propagation and rooting of Helleborus orientalis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie