The effect of low temperature and modified atmosphere on plasmid transfer in a Gram-positive model

Eva Van Meervenne, Els Van Coillie, Stephanie Van Weyenberg, Nico Boon, Lieve Herman, Frank Devlieghere

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

Zoekresultaten