The effect of the MC4R gene on boar taint compounds, sexual maturity and behaviour in growing-finishing boars and gilts

A Van den Broeke, M Aluwé, S Janssens, J Wauters, L Vanhaecke, N Buys, Sam Millet, F A M Tuyttens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'The effect of the MC4R gene on boar taint compounds, sexual maturity and behaviour in growing-finishing boars and gilts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie