The effect of thickening agents on taste, texture and aroma used for the management of dysphagia in Parkinson’s patients.

Florence Baert, Christophe Matthys, Geertrui Vlaemynck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstract

8 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
PublicatiestatusGepubliceerd - 2019

Dit citeren