The effect of tillage practices on a leek crop’s nitrogen utilisation from a grass-clover sward

Koen Willekens, Bert Van Gils, Alex De Vliegher, Lieven Delanote, Annelies Beeckman, Bart Vandecasteele

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    44 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'The effect of tillage practices on a leek crop’s nitrogen utilisation from a grass-clover sward'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie