The effects of high intensity impulsive sound on young European sea bass Dicentrarchus labrax, with special attention to pile driving

Elisabeth Debusschere, Kristian Hostens, Dick Botteldooren, Magda Vincx, Steven Degraer

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  110 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  UitgeverijOperationele Directie Natuurlijk Milieu
  Aantal pagina’s14
  ISBN van geprinte versie978-90-8264-120-2
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2017

  Publicatie series

  NaamEnvironmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Environmental impact monitoring reloaded.

  Dit citeren