The effects of noise on aquatic life II: Effects of offshore wind farms on the early life stages of Dicentrarchus labrax

Elisabeth Debusschere, Bert De Coensel, Sofie Vandendriessche, Dick Botteldooren, Kristian Hostens, Magda Vincx, Steven Degraer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologie

16 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TitelThe effects of noise on aquatic life II
EditorsPopper, A.N.; Hawkins, A. (Ed.)
Aantal pagina’s8
UitgeverijSpringer Science+Business Media, Inc: New York
Publicatiedatum2016
Pagina's197-204
ISBN van geprinte versieISBN 978-1-4939-2980-1
PublicatiestatusGepubliceerd - 2016

Dit citeren