The influence of aviary housing characteristics, management and genetics on health, welfare and production in laying hens

Jasper Heerkens, Ine Kempen, Johan Zoons, Evelyne Delezie, Bas Rodenburg, Frank Tuyttens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

    Zoekresultaten