The influence of the particle sizes on the physical properties of growing media

O Verdonck, Peter Demeyer

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologiepeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'The influence of the particle sizes on the physical properties of growing media'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie