The need for harmonization in detection of human noroviruses in food

Ambroos Stals, Mieke Uyttendaele, Els Van Coillie

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'The need for harmonization in detection of human noroviruses in food'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Landbouw & Biologie

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Chemische stoffen