The neglected role of the perceived interconnectedness of risks in risk management

Christine Jurt, Frankwin van Winsen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'The neglected role of the perceived interconnectedness of risks in risk management'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Zaken en Economie