The optimal lignin quantification method to breed for an improved cell wall digestibility in perennial ryegrass

Frederik van Parijs, Chris Van Waes, Bart Vandecasteele, Geert Haessaert, Isabel Roldán-Ruiz, Hilde Muylle

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Zoekresultaten