The organisation of complexity: A set of five components to organise the social interface of rural policy making

Elke Rogge, Joost Dessein, Anna Verhoeve

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'The organisation of complexity: A set of five components to organise the social interface of rural policy making'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Sociale wetenschappen

  Landbouw & Biologie