The possibilities of near infrared reflecetion spectroscopy to predict total-phosphorus, phytate-phosphorus and phytase activity in vegetable feedstuffs

Johan De Boever, W Eeckhout, CV Boucque

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    Filter
    Actief

    Zoekresultaten