The relation between input-output transformation and gastrointestinal nematode infections on dairy farms

Mariska van der Voort, Jef Van Meensel, Ludwig Lauwers, Guido Van Huylenbroeck, Johannes Charlier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Zoekresultaten