The reliability of tabular values to estimate the composition and digestibility of pig feeds

Louis Paternostre, Sam Millet, Johan De Boever

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'The reliability of tabular values to estimate the composition and digestibility of pig feeds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie