The reliability of tabular values to estimate the composition, digestibility and net energy of pig feeds

Louis Paternostre, Johan De Boever, Sam Millet

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1

    Zoekresultaten