The trade-off between the reduction of phosphorus losses and the maintenance of soil quality in legislation

Karoline D'Haene, Georges Hofman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'The trade-off between the reduction of phosphorus losses and the maintenance of soil quality in legislation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie