The transition period as a monitoring window for resilience of high yielding dairy cows

Stijn Heirbaut, X Jing, Leen Vandaele, Veerle Fievez

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresC3: Congres - Meeting abstractpeer review

Zoekresultaten