The typical-farm concept for assessing competitiveness in low-input dairy farming

Jolien Hamerlinck, Ludwig Lauwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'The typical-farm concept for assessing competitiveness in low-input dairy farming'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie