The use of chlorophyll fluorescence imaging to evaluate the effect of cold stress for industrial chicory

S Devacht, P Lootens, I Roldan-Ruiz, L Carlier, Joost Baert, J Van Huylenbroeck, J Van Waes, E Van Bockstaele

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3peer review

Zoekresultaten