The use of rhizogenic Agrobacteria as an alternative breeding technique in ornamentals

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'The use of rhizogenic Agrobacteria as an alternative breeding technique in ornamentals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie