The welfare of broiler chickens during transport to slaughter plants

Leonie Jacobs, Evelyne Delezie, Frank Tuyttens, Klara Goethals, Jacques Viaene, Evelien Lambrecht, Xavier Gellynck, Luc Duchateau

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    61 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'The welfare of broiler chickens during transport to slaughter plants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie