Tijd voor een verrijzenis van het prijzijstelsel?

Hans Vandermaelen, Koen Dhoore

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

20 Downloads (Pure)

Uittreksel

In de zoektocht naar een duurzame en zelfs klimaatneutrale landbouw wordt de lijst maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van de Vlaamse boer langer en langer. Dit botst op de onmogelijkheid van boeren om binnen de huidige sociaaleconomische omstandigheden aan de verwachtingen te beantwoorden. Vanuit dat perspectief klinkt het zogenaamde ‘prijzijstelsel’, een historisch onderdeel van het pachtersrecht in Vlaanderen dat boeren beloonde voor duurzame landbouwpraktijken, als muziek in de oren. Aan de hand van drie observaties bij het historische prijzijstelsel wordt het hedendaagse discours rond het betalen van boeren voor ecosysteemdiensten zoals koolstoffixatie grondig ondervraagd, en worden een aantal breekpunten aangeduid voor een geslaagde herrijzenis van het prijzijstelsel.
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftOikos
Pagina's (van-tot)36-48
ISSN0030-1299
PublicatiestatusGepubliceerd - 2021

Dit citeren