Tissue culture technology for asymmetric protoplast fusion in celery (Apium graveolens) and leek (Allium porrum)

Silvia Bruznican

  Onderzoeksoutput: ScriptieDoctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptie

  Oorspronkelijke taalEngels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instelling
  • UGent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  Begeleiders/adviseurs
  • Eeckhaut, Tom, Begeleider
  • Van Huylenbroeck, Johan, Begeleider
  • Geelen, Danny, Begeleider, Externe Persoon
  Toekenningsdatum19-jan.-2019
  ISBN’s in drukversieISBN: 978-94-6357-167-8
  PublicatiestatusGepubliceerd - 19-jan.-2019

  Dit citeren