Tissue culture technology for asymmetric protoplast fusion in celery (Apium graveolens) and leek (Allium porrum)

Silvia Bruznican

  Onderzoeksoutput: ScriptieDoctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptie

  TaalEngels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • UGent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Eeckhaut, Tom, Begeleider
  • Van Huylenbroeck, Johan, Begeleider
  • Geelen, Danny, Begeleider, Externe Persoon
  Datum van toekenning19-jan-2019
  Gedrukte ISBN'sISBN: 978-94-6357-167-8
  StatusGepubliceerd - 19-jan-2019

  Dit citeren