Towards an objective evaluation of persistency of Lolium perenne swards using UAV imagery

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    Dit citeren