Towards automated field detection of Alternaria solani using hyperspectral imaging

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterpeer review

    50 Downloads (Pure)
    Oorspronkelijke taalEngels
    PublicatiestatusGepubliceerd - 10-jul-2018

    Dit citeren