Tracing the source and fate of dissolved organic matter in soil after incorporation of a C-13 labelled residue: A batch incubation study

I. De Troyer, Fien Amery, C. Van Moorleghem, E. Smolders, R. Merckx

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Tracing the source and fate of dissolved organic matter in soil after incorporation of a C-13 labelled residue: A batch incubation study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen

    Landbouw & Biologie

    Medicijnen en Levenswetenschappen