Traditional and new soil amendments reduce survival and reproduction of potato cyst nematodes, except for biochar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Traditional and new soil amendments reduce survival and reproduction of potato cyst nematodes, except for biochar'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Landbouw & Biologie