Transcriptome database as a resource for candidate gene analysis in Rhododendron simsii hybrids.

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstract

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Transcriptome database as a resource for candidate gene analysis in <em>Rhododendron simsii</em> hybrids.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie