Twee op drie bedrijven op platteland is niet-agrarisch

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  46 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Agrarisch gebied wordt in Vlaanderen behalve voor landbouw in toenemende mate gebruikt voor andere economische activiteiten. Naar schatting 64 procent van alle ondernemingen die activiteiten ontplooien vanuit hoeves of landbouwgebied zijn niet-agrarisch. Volgens onderzoekster Anne Verhoeve (ILVO/KU Leuven/UGent) onderschatten de officiële statistieken de diversiteit in landgebruik op het Vlaamse platteland. Het merendeel (85%) van de geïnventariseerde activiteiten is niet conform de huidige regels inzake ruimtelijke ordening omdat er officieel geen bestemmings- of functiewijziging is gebeurd.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftVilt vzw
  Aantal pagina’s2
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1-jul.-2015

  Dit citeren