UGM characterization using DNA walking strategy

Marie-Alice Fraiture, Philippe Herman, Nina Papazova, Nancy Roosens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

    26 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten