Understanding eco-Industrial development processes through multiple change perspectives

Veerle Verguts, Joost Dessein, Ludwig Lauwers, Renate Werkman, Katrien Termeer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologie

67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Understanding eco-Industrial development processes through multiple change perspectives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen