Unfolding the Black Box of Questionable Research Practices: Where Is the Line between Acceptable and Unacceptable Practices?

Christian Linder, Siavash Farahbakhsh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Unfolding the Black Box of Questionable Research Practices: Where Is the Line between Acceptable and Unacceptable Practices?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen