Unique genomic configuration revealed by microsatellite DNA in polyploid dogroses, Rosa sect. Caninae

Hilde Nybom, G.D. Esselinck, Gun Werlemark, Leen Leus, Ben Vosman

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Unique genomic configuration revealed by microsatellite DNA in polyploid dogroses, <em>Rosa</em> sect. Caninae'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Aarde en milieuwetenschappen