Use of identifiability analysis in designing phenotyping experiments for modelling forage production and quality

Tom De Swaef, Gianni Bellocchi, Jonas Aper, Peter Lootens, Isabel Roldan-Ruiz

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Zoekresultaten