VALDUVIS: A tool to score and visualize the sustainability of fishing activities

Kim Sys

    Onderzoeksoutput: Andere bijdrage

    42 Downloads (Pure)
    Oorspronkelijke taalEngels
    PublicatiestatusGepubliceerd - 2014

    Dit citeren