VALDUVIS Duurzaamheidsbarometer voor de Vlaamse visserij

Kim Sys, Arne Kinds, Koen Mondelaers, Hans Polet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  46 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  VALDUVIS is een meetinstrument dat de ecologische, sociale én economische duurzaamheid van de Vlaamse vloot in kaart brengt. VALDUVIS staat voor ‘Valorisatie van Duurzaam en Dagvers gevangen Vis’. Hoe en door wie VALDUVIS zal gebruikt worden zal volledig in samenspraak gebeuren met de visserijsector en de Vlaamse overheid.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Artikel nummerjuli 2014
  TijdschriftRederscentrale
  Volumejuli 2014
  Pagina's (van-tot)18-19
  Aantal pagina’s2
  PublicatiestatusGepubliceerd - 15-jul.-2014

  Dit citeren