VALDUVIS: een faire prijs voor duurzame vis? VALDUVIS wil duurzaam gevangen Belgische vis naar waarde schatten

Kim Sys, Arne Kinds

    Onderzoeksoutput: Andere bijdrage

    70 Downloads (Pure)
    Oorspronkelijke taalNederlands
    PublicatiestatusGepubliceerd - dec.-2012

    Dit citeren