Validation of SNAPduo ST Plus for rapid screening for β-lactam and tetracycline antibiotics in milk

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstract

Zoekresultaten