Validation of the βeta-s.t.a.r. Combo for fast screening of raw milk on the presence of ß-lactam antibiotics and tetracyclines

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1

    741 Downloads (Pure)
    Filter
    Actief

    Zoekresultaten